Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 11.07.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ПАВЛИКЕНИ
17.05.2019
За поредна година се проведе "Ден на отворените врати" в Районен съд - Павликени [ още ... ]

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СПРАВКИ НА ПУБЛИКУВАНИТЕ ДЕЛА В РАЙОНЕН СЪД ГР. ПАВЛИКЕНИ

 

     В меню Пресофис, подменю Съдебни решения са публикувани съдебните актове – по граждански и наказателни дела по дата на  постановяване на съдебния акт. Отделно  се публикува и ежемесечна справка за свършените дела и влезлите в сила съдебни актове за съответния месец.

     В меню Пресофис, подменю Архив – Съдебни решения са публикувани ежемесечни справки за свършените дела и влезлите в сила съдебни актове от 2008 година  инсталиране на програмата САС „Съдебно деловодство”.

     При отваряне на справката търсите съответната информация, след като я откриете може да изберете  Решение или Определение  като натиснете текста в синьо и ще се визуализира прикачения фаил с решение, определение или присъда по съответното дело.

Можете да направите справки и на телефон 0610 / 5 33 71, вътрешен  тел. 23 – деловодството на районен съд гр. Павликени.


 
СПРАВКИ
График на заседанията
Обявления – публични продажби
Обявления
Инструкция за търсене на публикувани дела
Профил на купувача
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ПАВЛИКЕНИ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас