Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 11.07.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ПАВЛИКЕНИ
21.11.2018
"Ден на християнското семейство" в Районен съд - Павликени [ още ... ]

 

Правила и наредби

 Заповед във връзка с приложението на Глава Тринадесета от Правилника за администрацията в съдилищата
 Вътрешни правила за изпращане на съобщения и призовки, чрез електронна поща в РС Павликени и Приложения  
 Приложение 1 (doc)
 Приложение 1 (pdf)
 Приложение 2 (doc)
 Приложение 2 (pdf)

    - Електронни адреси, съгласно правилата за изпращане на книжа по електронен път:
       grd.rs.pavlikeni@abv.bg /Гражданско деловодство/
       nd.rs.pavlikeni@abv.bg /Наказателно деловодство/

 Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
 Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове в РС - Павликени
 Вътрешни правила за достъп до  обществена информация
 Вътрешни правила за работа на съдебните заседатели
 Етичен кодекс на съдебните служители
 Кодекс за етично поведение на българските магистрати
 Заповед във връзка реда за провеждане на стажа на стажант-юристите в Районен съд - Павликени
 
ПРЕСОФИС
Съдебни решения
Декларации по ЗПУКИ
Годишни отчети
Архив
 • Съдебни решения - 2008
 • Съдебни решения - 2009
 • Съдебни решения - 2010
 • Съдебни решения - 2011
 • Съдебни решения - 2012
 • Съдебни решения - 2013
 • Съдебни решения - 2014
 • Обявления – публични продажби
  Правила и наредби
     
  ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
    © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ПАВЛИКЕНИ  
  web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас