Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 11.07.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ПАВЛИКЕНИ
17.05.2019
За поредна година се проведе "Ден на отворените врати" в Районен съд - Павликени [ още ... ]

 

БЮРО СЪДИМОСТ

Списък на служителите:

Стая

Tелефон: 0610 / 51 557

Работно време: от 8.30 до 17.00 часа без прекъсване

В деловодството се издават свидетелства /справки за съдимост - за полиция, прокуратура, други съдилища и граждани/ след подаване на попълнени документи от гражданите и квитанция за внесената такса. Държавната такса може да бъде внесена във всяка банка по обявената сметка за държавни такси на Районен съд гр. Павликени.

Документите се подават в деловодството на бюро “Съдимост”- стая № ... и са, както следва:

  1. Надлежно попълнена МОЛБА /бланка, която може да получите на портала при влизане в съдебната сграда, безплатно/;
  2. Акт за раждане на лицето, за което се отнася свидетелството;
  3. Лична карта;
  4. Квитанция за платена държавна такса от 5 лв.

Свидетелство за съдимост на гражданите с месторождение гр.Павликени се получава веднага, а с месторождение извън района се получава в срок до 3 дни.

 
ДЕЛОВОДСТВА
Дежурен съдия
Деловодство
Архив
Бюро “Съдимост”
Съдебни секретари
Административен секретар
Главен счетоводител
Съдебно-изпълнителна служба
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ПАВЛИКЕНИ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас