Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 11.07.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ПАВЛИКЕНИ
18.04.2017
РАЙОНЕН СЪД – ПАВЛИКЕНИ - "ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" [ още ... ]

 

Административен секретар

Съдебен служител:

Стая

Tелефон: 0610 / 51 545

Факс: 0610 / 51 562

Организира, ръководи и контролира работата на помощните звена на съда.

Води списък на личния състав на съда, създава и съхранява служебните досиета на работещите там.

Води книга за съдебните заседатели и по нареждане на председателя на съда ги свиква на сесия.

Съхранява касата и извършва плащанията на клиенти на съда-хонорари,командировки и др.

Контролира изработката и ползването на печатите, които се ползват в съда.

Упражнява контрол върху веществените доказателства.
Раздава и контролира материалите, които се ползват от работещите в съда.

Приема и съхранява жалби на граждани, свързани с дейността на съда.

 
ДЕЛОВОДСТВА
Дежурен съдия
Деловодство
Архив
Бюро “Съдимост”
Съдебни секретари
Административен секретар
Главен счетоводител
Съдебно-изпълнителна служба
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2018 РАЙОНЕН СЪД ПАВЛИКЕНИ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас