Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 11.07.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ПАВЛИКЕНИ
17.05.2019
За поредна година се проведе "Ден на отворените врати" в Районен съд - Павликени [ още ... ]

 

НОВИНИ

17.05.2019
За поредна година се проведе "Ден на отворените врати" в Районен съд - Павликени

На 16 май 2019 г. за поредна година се проведе “Ден на отворените врати” в Съдебна палата-град Павликени.

На инициативата официално бяха поканени ученици и учители от трите училища в града, а именно ОУ ”Св.Кл.Охридски”, СУ ”Бачо Киро” и ПГАТ „Цанко Церковски”. Всички се отзоваха с удоволствие на поканата и посетиха съда в различни часове, съобразени с ангажиментите на децата и учителите.

Програмата започна в 10.00 ч. с посрещане на най-малките участници в инициативата, а именно ученици от 7-ми клас при ОУ „Св.Климент Охридски“ град Павликени. Децата бяха посрещнати от съдия Евелина Карагенова, която ги запозна с основната работа на съдиите, показа им съдебните зали, разясни как протича едно съдебно заседание и кои са страните в съдебения процес. Показана бе и стаята за изслушване на деца или т.нар „Синя стая”. На разбираем за тях език съдия Карагенова отговори на въпросите им - „Как се става съдия“; „Какви качества трябва да притежава съдията”; „Каква е разликата между съдията или прокурора“.

Следващите гости от 10-ти клас при ПГАТ „Цанко Церковски” град Павликени пристигнаха в 12,30 часа и бяха посрещнати от съдия Катина Минева. Учениците бяха запознати с организацията на работата на службите в съда и функциите на съдебната администрация. Съдия Минева запозна учениците с протичането на съдебния процес и работата на съдията. След като посетиха съдебните зали, стаята за изслушване на деца и ареста, в който изчакват задържаните подсъдими лица, учениците задаваха въпроси относно разделението на властите според конституцията на Република България, функциите на съдебната власт и как да се защитят, за да не станат жертва на престъпление. Беше проведен симулиран процес на наказателно дело. Учениците активно задаваха въпроси, снимаха се с тогите на магистратите, видимо развълнувани и впечатлени от посещението си в Съдебната палата.

В 14.30 часа гости на събитието бяха ученици от 10-ти клас при СУ „Бачо Киро“ град Павликени, които бяха посрещнати от Председателя на съда г-жа Радка Цариградска. Училището е партьор в образователната програма“ Съдебната власт- информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2018/2019 година. Учениците имаха възможност да посетят Гражданско деловодство, Наказателно деловодство, Бюро Съдимост и Регистратура. Бяха поканени в съдебна зала, където задаваха своите въпроси и водиха доста активна дискусия, прилагайки наученото от лекционните курсове.

Всички участници в инициативата бяха впечатлени от специализираното помещение за разпити и изслушвания на деца по дела на съда, т.нар „Синя стая”, която беше открита през 2017 година в Районен съд - Павликени.

19.10.2009
Съдебна палата [ още ...]

26.09.2008
Церемония по извършване на първа копка [ още ...]

Страница: 12
 
НОВИНИ
Съдебни решения
Годишни отчети
Архив
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ПАВЛИКЕНИ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас