Районен съд - Павликени
Справка за насрочени дела
за периода от 4.12.2019г. до 6.12.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 НОХД No 333/2019, III състав Състави на придобиване и държане на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - П. Т.Ю.А. Докладчик:
ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ
4.12.2019 9:30
2 Гражданско дело No 701/2019, III състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Ц.В.И. ОБЩИНА П. Докладчик:
ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ
4.12.2019 10:00
3 ЧГД No 768/2019, I състав Други частни производства С. РАЙОНЕН СЪД З. А. Д. Б. В. И. Г.,
ЗК Л. И. АД,
П.С.Г.,
В.Т.В.,
П.Х.,
Р.Й.Р.
Докладчик:
ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА
6.12.2019 14:00