РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПАВЛИКЕНИ
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 01.02.2010г. до 28.02.2010г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 НАХД No 330/2009, I състав По ЗД по пътищата М.А.И. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 26.10.2009г., в законна сила от 01.02.2010г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №161/09 от 08.04.2009г. на началника на РУ на МВР Павликени,с което на М.А.И. *** с ЕГН ********** му е наложено наказание на основание чл.53 от ЗАНН,вр. чл.182 ал.1 т.4 от ЗДвП глоба от 150лв. и 1 месец лишаване от правоуправление за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП, КАТО ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред ВТАдм.С в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 
2 НОХД No 477/2009, III състав ГЛ.V. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СОБСТВЕНОСТТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ М.И.Л. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Присъда от 18.01.2010г., в законна сила от 03.02.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимия М.И.Л., роден на *** ***, живущ ***, бълг. гражданин, неженен, с основно образование, неосъждан, механизатор при ЕТ "Серго" с. Лесичери, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 29.08.2009год. в с. Лесичери, общ. Павликени противозаконно повредил чужда движима вещ - локомотив № 44 - 123, собственост на БДЖ ЕАД като нанесъл щета на стойност 2 646, 60 лв., поради което и на основание чл. 216, ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ПРИЗНАВА същия подсъдим със снета по делото самоличност ЗА ВИНОВЕН в това, че по същото време и на същото място управлявал МПС - лек автомобил "Рено 19" с ДК№ ВТ 40 - 77 ВК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1,45 промила, установена по надлежния ред с техническо средство "Дрегер 7410" с № 0132, поради което и на основание чл. 343 б, ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на основание чл. 23 от НК едно общо най - тежко наказание измежду така определените на подсъдимия наказания, а именно ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА
ОТЛАГА изпълнението на наказанието на основание чл. 66 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на настоящата присъда в сила.
ЛИШАВА на основание чл. 343 г от НК подсъдимия М.И.Л. със снета по делото самоличност от правото да управлява МПС за срок ОТ ЕДНА ГОДИНА, считано от 29.08.2009год.
ОСЪЖДА подсъдимия М.И.Л. със снета по делото самоличност ДА ЗАПЛАТИ по сметка ***. разноски по делото, както и пет лева за служебно издаване изпълнителен лист.
ПРИСЪДАТА подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

М.И.Л.
ВИНОВЕН в това, че на 29.08.2009год. в с. Лесичери, общ. Павликени противозаконно повредил чужда движима вещ - локомотив № 44 - 123, собственост на БДЖ ЕАД като нанесъл щета на стойност 2 646, 60 лв., поради което и на основание чл. 216, ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ПРИЗНАВА същия подсъдим със снета по делото самоличност ЗА ВИНОВЕН в това, че по същото време и на същото място управлявал МПС - лек автомобил "Рено 19" с ДК№ ВТ 40 - 77 ВК с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 1,45 промила, установена по надлежния ред с техническо средство "Дрегер 7410" с № 0132, поради което и на основание чл. 343 б, ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
ОПРЕДЕЛЯ и НАЛАГА на основание чл. 23 от НК едно общо най - тежко наказание измежду така определените на подсъдимия наказания, а именно ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА
ОТЛАГА изпълнението на наказанието на основание чл. 66 от НК за срок от ТРИ ГОДИНИ от влизане на настоящата присъда в сила.
ЛИШАВА на основание чл. 343 г от НК подсъдимия М.И.Л. със снета по делото самоличност от правото да управлява МПС за срок ОТ ЕДНА ГОДИНА, считано от 29.08.2009год.

Мотиви от 22.02.2010г.
 
3 НАХД No 287/2009, I състав Административни дела С.К.С. АДФИ СОФИЯ,
Н.С.Д.
Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 16.11.2009г., в законна сила от 08.02.2010г.
НП-отменОТМЕНЯВА наказателно постановление №11010986/25.09.2008г. на директора на АДФИ гр.София,с което на чл.65 от НВМОП вр.чл.32 ал.1 от ЗАНН,вр.чл.66 ал.2 от НВМОП и Заповед №ЗМФ-942/07.08.2006г. на министъра на финансите на С.К.С. *** с ЕГН ********** е наложена глоба от 100лв. , КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВТАдмС в 14-дневен срок от съобщението на страните.
ено
 
4 НОХД No 500/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ А.Й.А. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Присъда от 25.01.2010г., в законна сила от 10.02.2010г.
ПРИЗНАВА А.Й.А. - роден на ***г***, живущ ***0, български гражданин, със средно образование, работник в ЕТ " Христо Кирилов" - с. Патреш. , ЕГН **********, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.09.2009г. в град Павликени, при управление на собствения си лек автомобил "Опел Астра" с рег.№ ВТ 9672 ВК, нарушил правилата за движение по пътищата - чл.20, ал.1 от ЗДП, като не контролирал непрекъснато управляваното от него превозно средство; чл.20, ал.2 от ЗДП - не намалил скоростта и не спрял при възникнала опасност за движението; чл. 21, ал.1 от ЗДП - при избор на скоростта на движение превишил определената стойност на скоростта за движение в населено място от 50 км./ч. и се движил със скорост 80.3 км./ч. и по непредпазливост причинил значителни имуществени вреди на лек автомобил "Опел Астра" с рег.№ ВТ 0422 ВА, собственост на Л.Г. *** в размер на 4150.00 лв.
На основание чл.343, ал.2 във вр. с ал.1, буква "А" от НК НЕ НАКАЗВА А.Й.А. със снета по - горе самоличност за извършеното престъпление по чл. 343, ал.1, буква "А" във вр. с чл. 342, ал.1 от НК.
ПРИЗНАВА А.Й.А. - роден на ***г***, живущ ***0, български гражданин, със средно образование, работник в ЕТ " Христо Кирилов" - с. Патреш. , ЕГН **********, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.09.2009г. в град Павликени, управлявал лек автомобил "Опел Астра" с рег.№ ВТ 9672 ВК след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, а именно 1,71 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство "Дрегер 7410" с фабричен № 0132, поради което и на основание чл.343 "Б", ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК МУ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
На основание чл. 343 "Г" от НК ЛИШАВА А.Й.А. със снета по - горе самоличност от правото да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 27.09.2009г.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

А.Й.А.
ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.09.2009г. в град Павликени, при управление на собствения си лек автомобил "Опел Астра" с рег.№ ВТ 9672 ВК, нарушил правилата за движение по пътищата - чл.20, ал.1 от ЗДП, като не контролирал непрекъснато управляваното от него превозно средство; чл.20, ал.2 от ЗДП - не намалил скоростта и не спрял при възникнала опасност за движението; чл. 21, ал.1 от ЗДП - при избор на скоростта на движение превишил определената стойност на скоростта за движение в населено място от 50 км./ч. и се движил със скорост 80.3 км./ч. и по непредпазливост причинил значителни имуществени вреди на лек автомобил "Опел Астра" с рег.№ ВТ 0422 ВА, собственост на Л.Г. *** в размер на 4150.00 лв.
На основание чл.343, ал.2 във вр. с ал.1, буква "А" от НК НЕ НАКАЗВА А.Й.А. със снета по - горе самоличност за извършеното престъпление по чл. 343, ал.1, буква "А" във вр. с чл. 342, ал.1 от НК.
ПРИЗНАВА А.Й.А. - роден на ***г***, живущ ***0, български гражданин, със средно образование, работник в ЕТ " Христо Кирилов" - с. Патреш. , ЕГН **********, неосъждан ЗА ВИНОВЕН в това, че на 27.09.2009г. в град Павликени, управлявал лек автомобил "Опел Астра" с рег.№ ВТ 9672 ВК след употреба на алкохол с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, а именно 1,71 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство "Дрегер 7410" с фабричен № 0132, поради което и на основание чл.343 "Б", ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК МУ НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
На основание чл. 343 "Г" от НК ЛИШАВА А.Й.А. със снета по - горе самоличност от правото да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от 27.09.2009г.

Мотиви от 19.02.2010г.
 
5 НАХД No 489/2009, III състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ С.М.М. Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 21.01.2010г., в законна сила от 11.02.2010г.
ПРИЗНАВА обвиняемият С.М. ***, Великотърновска област, роден в с.с, с ЕГН ********** , български гражданин, с основно образование, женен, пенсионер, неосъждан за виновен в това, че на 05.10.2009 година в гр. Павликени на кръстовище в между ул. "Г. С. Раковски", "Ловец" и "Бачо Киро" при управление на МПС . л.а., марка "Рено клио" с ДК№ ВТ 2790 АС, негова собственост нарушил правилата за движение по пътищата, а именно на кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на ППС от другите пътища са длъжни да пропуснат ППС, които се движат по пътя с предимство, а водачът М. не е изчакал да премине движещият се по пътя с предимство - "Г. С.Раковски" л.а. "Рено 19" с ДК№ ВТ 5411 ВВ, въпреки че е имал техническа възможност да го възприеме, да спре и да го пропусне - чл. 50, ал. 1 от ЗДвП и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на М.М.М. ***, изразяваща се в счупване - изкълчване на дясната мишнична кост, което довело да трайно затрудняване движението на дясен горен крайник със срок на оздравяване около 2-3 месеца, поради което и на основание чл.343, ал.1, буква "б", пр. 2-ро във връзка с чл. 342, ал. 1 от НК, във връзка с чл. 50, ал.1 от ЗДП, вр. с чл. 78А от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ по воденото срещу него Дознание N 336/2009 г. на РУ на МВР - Павликени и му НАЛАГА наказание по административен ред "Глоба" в размер на 500 лева.

ЛИШАВА, на основание чл. 343Г, вр. с чл. 78А, ал. 4 от НК С.М. ***, Великотърновска област, роден в с.с, с ЕГН ********** , български гражданин, с основно образование, женен, пенсионер, неосъждан от правото да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила на настоящото решение в сила.

ОСЪЖДА С.М. ***, Великотърновска област, роден в с.с, с ЕГН ********** , български гражданин, с основно образование, женен, пенсионер, неосъждан за заплати по смегка на ПРс сумата от 270 лв. - разноски по делото и 5 лева за служебно издаване изпълнителен лист.

Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 15-дневен срок от съобщаването му.


С.М.М.
за виновен в това, че на 05.10.2009 година в гр. Павликени на кръстовище в между ул. "Г. С. Раковски", "Ловец" и "Бачо Киро" при управление на МПС . л.а., марка "Рено клио" с ДК№ ВТ 2790 АС, негова собственост нарушил правилата за движение по пътищата, а именно на кръстовище, на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство, водачите на ППС от другите пътища са длъжни да пропуснат ППС, които се движат по пътя с предимство, а водачът М. не е изчакал да премине движещият се по пътя с предимство - "Г. С.Раковски" л.а. "Рено 19" с ДК№ ВТ 5411 ВВ, въпреки че е имал техническа възможност да го възприеме, да спре и да го пропусне - чл. 50, ал. 1 от ЗДвП и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на М.М.М. ***, изразяваща се в счупване - изкълчване на дясната мишнична кост, което довело да трайно затрудняване движението на дясен горен крайник със срок на оздравяване около 2-3 месеца, поради което и на основание чл.343, ал.1, буква "б", пр. 2-ро във връзка с чл. 342, ал. 1 от НК, във връзка с чл. 50, ал.1 от ЗДП, вр. с чл. 78А от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ по воденото срещу него Дознание N 336/2009 г. на РУ на МВР - Павликени и му НАЛАГА наказание по административен ред "Глоба" в размер на 500 лева.

ЛИШАВА, на основание чл. 343Г, вр. с чл. 78А, ал. 4 от НК С.М. ***, Великотърновска област, роден в с.с, с ЕГН ********** , български гражданин, с основно образование, женен, пенсионер, неосъждан от правото да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, считано от влизане в сила на настоящото решение в сила.


Мотиви от 21.01.2010г.
 
6 НАХД No 511/2009, I състав Чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ М.С.М. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Решение от 25.01.2010г., в законна сила от 15.02.2010г.
ПРИЗНАВА М.С.М. - роден на *** ***, бълг. гражданин, с основно образование, безработен, неженен, неосъждан, ЕГН ********** за ВИНОВЕН за това, че на 23.10.2009 год. в с. Върбовка, Великотърновска област управлявал МПС - неправоспособен, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП № 340/28.04.2009 год. на началника на РУ на МВР гр. Павликени, влязло в сила на 30.06.2009 год.,престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, като го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност на основание чл. 78а от НК и му НАЛАГА наказание по административен ред - "Глоба" в размер на 500/петстотин/ лева.
Решението подлежи на обжалване пред ВТОС в 15 дневен срок от съобщаването му.

М.С.М.
за ВИНОВЕН за това, че на 23.10.2009 год. в с. Върбовка, Великотърновска област управлявал МПС - неправоспособен, в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП № 340/28.04.2009 год. на началника на РУ на МВР гр. Павликени, влязло в сила на 30.06.2009 год.,престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК, като го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност на основание чл. 78а от НК и му НАЛАГА наказание по административен ред - "Глоба" в размер на 500/петстотин/ лева.
Мотиви от 25.01.2010г.
 
7 НОХД No 272/2008, I състав ГЛ.VI. ПРЕСТЪПЛ-Я ПРОТИВ СТОПАНСТВОТО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Т.Д.Д. Председател и докладчик: ЕВЕЛИНА П. КАРАГЕНОВА  Присъда от 08.04.2009г., в законна сила от 16.02.2010г.
ПРИЗНАВА Т.Д.Д. - роден на *** ***. Търновска, живущ ***, българин, с българско гражданство, женен, неосъждан, с висше образование, работи като управител на "Фамилия Д."***, ЕГН ********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 20.12.1999 год. в гр. Павликени в качеството си на длъжностно лице - председател на Съвета на директорите на "Ловико Росина" АД гр. Павликени съзнателно сключил неизгодна сделка - договор за заем в размер на 1 900 000 лева и последвалия анекс към него от 12.04.2000 год. в размер на 58 000 лева с "Актива Приват" ЕООД гр. София, представлявано от Г.К.Т., като от това са настъпили значителни вреди за "Ловико Росина" АД гр. Павликени в размер на 2 614 975,87 лева, представляващи изплатени суми по договора за заем и анекса към него от "Ловико Росина" АД гр. Павликени на "Актива Приват" ЕООД гр. София в размер на 1 879 800 лева и 34 506,50 лева, както и изплатени суми от "Ловико Росина" АД гр. Павликени на ЦКБ гр. София по договор за кредит № 118/17.12.1999 год., сключен между тях, а именно: главница в размер на 142 900 лева, лихви - 404 110,77 лева, такси и комисионни - 71 225 лева, съдебни разноски - 78 434,40 лева, застраховки - 3 994,40 лева, преводни такси - 4,80 лева, като деянието представлява особено тежък случай и го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение по чл. 220, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.
На основание чл. 190, ал.1 от НПК разноските по делото в размер на 2638,20 лв. остават за сметка ***.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.
Т.Д.Д.
********** за НЕВИНОВЕН в това, че на 20.12.1999 год. в гр. Павликени в качеството си на длъжностно лице - председател на Съвета на директорите на "Ловико Росина" АД гр. Павликени съзнателно сключил неизгодна сделка - договор за заем в размер на 1 900 000 лева и последвалия анекс към него от 12.04.2000 год. в размер на 58 000 лева с "Актива Приват" ЕООД гр. София, представлявано от Г.К.Т., като от това са настъпили значителни вреди за "Ловико Росина" АД гр. Павликени в размер на 2 614 975,87 лева, представляващи изплатени суми по договора за заем и анекса към него от "Ловико Росина" АД гр. Павликени на "Актива Приват" ЕООД гр. София в размер на 1 879 800 лева и 34 506,50 лева, както и изплатени суми от "Ловико Росина" АД гр. Павликени на ЦКБ гр. София по договор за кредит № 118/17.12.1999 год., сключен между тях, а именно: главница в размер на 142 900 лева, лихви - 404 110,77 лева, такси и комисионни - 71 225 лева, съдебни разноски - 78 434,40 лева, застраховки - 3 994,40 лева, преводни такси - 4,80 лева, като деянието представлява особено тежък случай и го ОПРАВДАВА по повдигнатото му обвинение по чл. 220, ал.2, във вр. с ал.1 от НК
Мотиви от 13.04.2009г.
 
8 НАХД No 365/2008, III състав По Закона за опазване на околната среда (ЗОВВПЗ) УНИПАК АД ПАВЛИКЕНИ РИОСВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
В.Ж.И.,
Е.И.Д.
Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 01.12.2009г., в законна сила от 16.02.2010г.
НП-потвърдено - ПОТВЪРЖДАВА ИЗЦЯЛО Наказателно постановление N 35/14.08.2009 г. на Директора на РИОСВ, гр. В.Търново, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Великотърновския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.

 
9 НАХД No 230/2009, III състав По ЗД по пътищата И.И.Г. РУ НА МВР ПАВЛИКЕНИ,
В.Ц.Ц.
Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 26.10.2009г., в законна сила от 17.02.2010г.
Отменя изцяло Наказателно постановление N 227/09 от 08.04.2009 г. на Началника на РУ на МВР, гр. Павликени като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Великотърновския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за изготвянето му.

 
10 НОХД No 524/2009, II състав Гл.V. Кражба - чл.194-197 НК /без чл.196а НК/ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ М.А.М. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Присъда от 01.02.2010г., в законна сила от 17.02.2010г.
ПРИЗНАВА М.А.М. - роден на *** ***, живущ ***, бълг. гражданин, неженен, без образование, осъждан, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 18/19.09.2009 год. в гр. Павликени, като непълнолетен, но в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот - счупване на секретен патрон на входна врата, отнел от владението на Ц.П.П. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи - бълг. монети в обръщение на стойност 15 лв. и два литра ракия, на обща стойност 27.00 лв., собственост на П. , поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 3, предл. 2-ро, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 63, ал.1, т. 3 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 55 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание "ПРОБАЦИЯ" изразяваща се в следните пробационни мерки:
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ периодични срещи с пробационен служител за СРОК от ШЕСТ МЕСЕЦА считано от влизане на присъдата в сила;
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА регистрация по настоящ адрес за СРОК от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност два пъти седмично, считано от влизане на присъдата в сила;
БЕЗВЪЗМЕЗДЕН труд в полза на обществото в РАЗМЕР на СТО ЧАСА за една календарна година.
ОСЪЖДА М. АТНАСОВ М. - със снета по-горе самоличност да заплати направените разноски по делото в размер на 66 лв. по сметка*** - Павликени.
ВЕЩЕСТВЕНОТО доказателство - 1 брой копче да се УНИЩОЖИ.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

М.А.М.
за ВИНОВЕН в това, че на 18/19.09.2009 год. в гр. Павликени, като непълнолетен, но в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот - счупване на секретен патрон на входна врата, отнел от владението на Ц.П.П. ***, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи - бълг. монети в обръщение на стойност 15 лв. и два литра ракия, на обща стойност 27.00 лв., собственост на П. , поради което и на основание чл. 195, ал.1, т. 3, предл. 2-ро, във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 63, ал.1, т. 3 от НК, във вр. с чл. 36 и чл. 55 от НК му ОПРЕДЕЛЯ наказание "ПРОБАЦИЯ" изразяваща се в следните пробационни мерки:
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ периодични срещи с пробационен служител за СРОК от ШЕСТ МЕСЕЦА считано от влизане на присъдата в сила;
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА регистрация по настоящ адрес за СРОК от ШЕСТ МЕСЕЦА с периодичност два пъти седмично, считано от влизане на присъдата в сила;
БЕЗВЪЗМЕЗДЕН труд в полза на обществото в РАЗМЕР на СТО ЧАСА за една календарна година

Мотиви от 23.02.2010г.
МОТИВИ: ПО ПРИСЪДА N4/01.02.2010г.
НОХД N524/2009 ГОДИНА

Подсъдимият М.А.М. е обвинен в това, че на 18/19.09.2009 г. в гр.Павликени, като непълнолетен, но в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот - счупване на секретен патрон, отнел от владението на Ц.П.П. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи - български монети в обръщение на стойност 15 лв. и два литра домашна ракия на стойност 27 лв., собственост на П..
Прокурорът квалифицира деянието като престъпление по чл.195, ал.1, т.3, пр.2, вр. с чл.194, ал.1, във вр. с чл.63 ал.1, т.3 от НК.
По делото е проведено предварително изслушване в хода на което подсъдимият е заявил, че признава всички факти и обстоятелства изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и не желая за тях да се събират доказателства. Допуснато е съкратено съдебно следствие и Съдът с определение е обявил, че при постановяване на присъдата ще използва самопризнанията на подсъдимия.
Защитникът на подсъдимия моли във връзка с проведеното съдебно следствие на подзащитния му да бъде наложено наказание при условията на чл. 55 от НК "Пробация", като се вземе предвид липсата на престъпни навици и младата му възраст, както и минималния размер на вредите, които говорят за лекомислие при извършване на деянието.
Съдът след преценка на събраните в хода на досъдебното производство доказателства и самопризнанията на подсъдимия, намира за безспорно установено от фактическа страна следното:
Подсъдимият е непълнолетен - на 17 години и с решение на ВТРС към есента на 2009 година е настанен в ДОВДЛРГ "Хр.Смирненски" с.Балван, област Велико Търново. По същото време св.Ц.П. в качеството си на ЕТ "ЕЛЗЕТ СРТ-Ц.П." упражнявал търговска дейност, за която наел павильон на жп гара Павликени и в него извършвал търговия с хранителни стоки. В обекта работели свидетелят и неговата майка Е. Д..На 18/19.09.2009 година подсъдимият М. ***, като напуснал дома в с.Балван без разрешение и видял, че същият е заключен и в него няма хора. Решил да извърши кражба на хранителни стоки и за да проникне в помещението счупил секретния патрон на външната врата /видно от протокол за оглед на местопроизшествие и приложения към него снимков материал/.Успял да отвори вратата след като отстранил и счупил патрона и влязъл вътре.От монетника взел български монети в обръщение на обща стойност 15 лв. Взел и бутилка с два литра домашна ракия, закупена от майката на пострадалия в предходния ден.Според заключението на назначената в хода на дознанието СОЕ, нейната пазарна стойност възлиза на 27 лв. В хода на огледа върху монетника е открита и иззета дактилоскопна следа, за изследването на която е назначена дактилоскопна експертиза. Вещото лице е установило, че тя е оставена от левия палец на подсъдимия М.М., тъй като същият има регистрация в масивите на МВР при предходните си криминалистични прояви. Кражбата е открита около 6 часа сутринта на 19.09.2009 година от случаен минувач, който информирал собственика на павильона - св.Н., а той от своя страна съобщил на пострадалия П..
Предвид изложеното, съдът намира за установено, че М.А. ***, като непълнолетен, но в състояние да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, чрез повреждане на прегради здраво направени за защита на имот - счупване на секретен патрон, отнел от владението на Ц.П.П. *** без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои чужди движими вещи - български монети в обръщение на стойност 15 лв. и два литра домашна ракия на стойност 27 лв., собственост на П..
По този начин осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.195, ал.1, т.3, пр.1, вр. с чл.194, ал.1 и чл.63, ал. 1 от НК.
От субективна страна деянието е извършено при пряк умисъл. Подсъдимият е съзнавал свойството и значението на извършеното, обществената опасност на деянието и е искал настъпването на обществено опасните последици.
Обществената опасност на деянието е завишена, тъй като е налице едно от най-разпространените в района престъпления.
Обществената опасност на подсъдимия е висока. Осъждан е многократно за престъпления против собствеността, включително на лишаване от свобода.
Причината за извършване на деянието следва да се търси в неуважението към чуждата собственост, стремежа на подсъдимия да се обогати противоправно.
Съдът констатира следните смекчаващи вината обстоятелства - самопризнания, нисък размер на щетата.
Отегчаващи вината обстоятелства съдът не констатира.
При така изложените обстоятелства на подсъдимият следва да се определи наказание при задължително прилагане разпоредбата на чл. 55, ал.1, т. 1 от НК, като предвиденото в закона наказание "Лишаване от свобода" следва да се замени с "Пробация".Предвид предходните осъждания на М. и възрастта му съдът намира, че целите на наказанието ще бъдат постигнати чрез изтърпяване на двете задължителни мерки - периодични срещи с пробационен служител и задължителна регистрация по настоящ адрес със срок от по шест месеца, като периодичността на втората мярка следва да се определи на два пъти седмично. За превъзпитанието на М. на същия следва да се наложи и мярка "безвъзмезден труд в полза на обществото" в минималния размер от 100 часа за една календарна година.
При този изход на делото подсъдимият следва да понесе направените разноски на досъдебното производство в размер на 66.00 лв.
По изложените съображения съдът постанови настоящата си присъда.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 
11 НАХД No 318/2009, III състав По Закона за защита на потребителите (ЗЗП) МАРИНОПОЛЦИ ЕООД К-Я ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД РУСЕ,
К.Г.Ф.
Председател и докладчик: ЦВЕТОМИЛ Б. ГОРЧЕВ  Решение от 11.12.2009г., в законна сила от 22.02.2010г.
НП-отменено -ОТМЕНЯВА ИЗЦЯЛО наказателно постановление № К-11284/22.10.2008 г. на Директора на РД за областите Габрово, Велико Търново, Русе, Ловеч и Плевен към Комисията за защита на потребителите, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО И НЕОБОСНОВАНО.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВТАдмС в 14-дневен срок от съобщението на страните.

 
12 НОХД No 462/2009, II състав ГЛ.IX. ДОКУМЕНТНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ Е.Н.Б.,
Д.Ц.П.
Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Присъда от 04.02.2010г., в законна сила от 22.02.2010г.
ПРИЗНАВА подсъдимите Е.Н.Б. - роден на *** ***, живущ ***, бълг.гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** и Д.Ц.П. - родена на *** ***, живуща ***, бълг.гражданин, разведена, със средно образование, неосъждана, работи като шивач в "ЕЛИТ" АД гр.Павликени, ЕГН ********** за ВИНОВНИ в това, че:
За периода началото на 2007 г. до 29.03.2007г., в гр.Павликени, като съизвършители, при условията на продължавано престъпление
На неопределена дата за периода от началото на 2007 г. до 29.03.2007 г. в с.Стамболово, общ.Павликени съставили неистински частен документ - пълномощно от лицата Я. Г.К. с ЕГН ********** и Н.Г.С. с ЕГН **********,*** и на 29.03.2007 г. го употребили посредством П.Ц.Г. с ЕГН ********** *** пред П. П., нотариус с район на действие съдебния район на Районен съд гр.Павликени, вписан в регистъра на НК под № 129, в кантората му в същия град, за да докажат, че Я. Г.К. и Н.Г.С. са упълномощили П.Ц.Г. с ЕГН ********** с правата, описани от т.1 до т.4 в пълномощното;
На неопределена дата за периода от началото на 2007 г. до 29.03.2007 г. в с.Стамболово, общ.Павликени съставили неистински частен документ - Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.6 от ЗННД от лицето Я. Г.К. с ЕГН ********** *** и на 29.03.2007 г. го употребили посредством П.Ц.Г. с ЕГН ********** *** пред П. П., нотариус с район на действие съдебния район на Районен съд гр.Павликени, вписан в регистъра на НК под № 129, в кантората му в същия град, за да докажат, че Я. Г.К. е декларирала обстоятелствата по т.1 и 2 от декларацията;
На неопределена дата за периода от началото на 2007 г. до 29.03.2007 г. в с.Стамболово, общ.Павликени съставили неистински частен документ - Декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно -осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ от лицето Я. Г.К. с ЕГН ********** *** и на 29.03.2007 г. го употребили посредством П.Ц.Г. с ЕГН ********** *** пред П. П., нотариус с район на действие съдебния район на Районен съд гр.Павликени, вписан в регистъра на НК под № 129, в кантората му в същия град, за да докажат, че Я. Г.К. е декларирала обстоятелствата по чл.264, ал.1 от ДОПК;
На неопределена дата за периода от началото на 2007 г. до 29.03.2007 г. в с.Стамболово, общ.Павликени съставили неистински частен документ - Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.6 от ЗННД от лицето Н.Г.С. с ЕГН ********** *** и на 29.03.2007 г. го употребили посредством П.Ц.Г. с ЕГН ********** *** пред П. П., нотариус с район на действие съдебния район на Районен съд гр.Павликени, вписан в регистъра на НК под № 129, в кантората му в с.гр., за да докажат, че Н.Г.С. е декларирал обстоятелствата по т.1 и 2 от Декларацията;
На неопределена дата за периода от началото на 2007 г. до 29.03.2007 г. в с.Стамболово, общ.Павликени съставили неистински частен документ - Декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно -осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ от лицето Н.Г.С. с ЕГН ********** *** и на 29.03.2007 г. го употребили посредством П.Ц.Г. с ЕГН ********** *** пред П. П., нотариус с район на действие съдебния район на Районен съд гр.Павликени, вписан в регистъра на НК под № 129, в кантората му в с.гр., за да докажат, че Н.Г.С. е декларирал обстоятелствата по чл.264, ал.1 от ДОПК,
Поради което и на основание чл. 309, ал.1, предложение 1-во от НК във вр. с чл. 20, ал.1 и ал.2 от НК във вр. с чл. 26 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК НАЛАГА на Е.Н.Б. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи в затвор при първоначален СТРОГ режим.
На основание чл. 309, ал.1, пр.1-во във вр. с чл. 20, ал.1 и ал.2 от НК във вр. с чл. 26 във вр. с чл.36 и 54 от НК НАЛАГА на Д.Ц.П. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

ПРИЗНАВА подсъдимият Е.Н.Б. - роден на *** ***, живущ ***, бълг.гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че: при условията на продължавано престъпление, с шест деяния извършени в периода от началото на 2007 г. до 29.03.2007 г. в с.Стамболово, общ.Павликени:
съставил неистински официален документ - нотариална заверка № 127/21.03.2007г. от името на П.А. ***, на пълномощно от лицето Я. Г.К. с ЕГН ********** ***, с цел да бъде използван;
съставил неистински официален документ - нотариална заверка № 128/21.03.2007 г. от името на П.А.П. ***, на пълномощно от лицето Н.Г.С. с ЕГН ********** ***, с цел да бъде използван;
съставил неистински официален документ - нотариална заверка № 130/21.03.2007 г. от името на П.А. *** на Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.6 от ЗННД от лицето Я. Г.К. с ЕГН ********** ***, с цел да бъде използван;
съставил неистински официален документ - нотариална заверка № 129/21.03.2007 г. от името на П.А. *** на Декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/от лицето Я. Г.К. с ЕГН ********** ***, с цел да бъде използван;
съставил неистински официален документ - нотариална заверка № 132/21.03.2007 г. от името на П.А.П. *** на Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.6 от ЗННД от лицето Н.Г.С. с ЕГН ********** ***, с цел да бъде използван;
съставил неистински официален документ - нотариална заверка № 131/21.03.2007 г. от името на П.А.П. *** на Декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс /ДОПК от лицето Н.Г.С. с ЕГН ********** ***, с цел да бъде използван,
поради което и на основание чл. 308, ал.1 от НК във вр. с чл. 26 от НК във вр. с чл.36 и 54 от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СБОВОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор при първоначален СТРОГ режим.

ПРИЗНАВА подсъдимият Е.Н.Б. - роден на *** ***, живущ ***, бълг.гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 29.03.2007г. в град Павликени пред П. П. - нотариус с район на действие съдебния район на Районен съд - Павликени, вписан в регистъра на НК под № 129, в кантората му в същия град с цел да набави за себе си имотна облага, посредством П.Ц.Г. с ЕГН **********, възбудил и поддържал заблуждение у Д.Т.Ц. с ЕГН ********** *** Търново - пълномощник на АДСИЦ "Елана Фонд за земеделска земя"гр.София, че Я. Г.К. и Недялк
Е.Н.Б.
за ВИНОВНИ в това, че:
За периода началото на 2007 г. до 29.03.2007г., в гр.Павликени, като съизвършители, при условията на продължавано престъпление
На неопределена дата за периода от началото на 2007 г. до 29.03.2007 г. в с.Стамболово, общ.Павликени съставили неистински частен документ - пълномощно от лицата Я. Г.К. с ЕГН ********** и Н.Г.С. с ЕГН **********,*** и на 29.03.2007 г. го употребили посредством П.Ц.Г. с ЕГН ********** *** пред П. П., нотариус с район на действие съдебния район на Районен съд гр.Павликени, вписан в регистъра на НК под № 129, в кантората му в същия град, за да докажат, че Я. Г.К. и Н.Г.С. са упълномощили П.Ц.Г. с ЕГН ********** с правата, описани от т.1 до т.4 в пълномощното;
На неопределена дата за периода от началото на 2007 г. до 29.03.2007 г. в с.Стамболово, общ.Павликени съставили неистински частен документ - Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.6 от ЗННД от лицето Я. Г.К. с ЕГН ********** *** и на 29.03.2007 г. го употребили посредством П.Ц.Г. с ЕГН ********** *** пред П. П., нотариус с район на действие съдебния район на Районен съд гр.Павликени, вписан в регистъра на НК под № 129, в кантората му в същия град, за да докажат, че Я. Г.К. е декларирала обстоятелствата по т.1 и 2 от декларацията;
На неопределена дата за периода от началото на 2007 г. до 29.03.2007 г. в с.Стамболово, общ.Павликени съставили неистински частен документ - Декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно -осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ от лицето Я. Г.К. с ЕГН ********** *** и на 29.03.2007 г. го употребили посредством П.Ц.Г. с ЕГН ********** *** пред П. П., нотариус с район на действие съдебния район на Районен съд гр.Павликени, вписан в регистъра на НК под № 129, в кантората му в същия град, за да докажат, че Я. Г.К. е декларирала обстоятелствата по чл.264, ал.1 от ДОПК;
На неопределена дата за периода от началото на 2007 г. до 29.03.2007 г. в с.Стамболово, общ.Павликени съставили неистински частен документ - Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.6 от ЗННД от лицето Н.Г.С. с ЕГН ********** *** и на 29.03.2007 г. го употребили посредством П.Ц.Г. с ЕГН ********** *** пред П. П., нотариус с район на действие съдебния район на Районен съд гр.Павликени, вписан в регистъра на НК под № 129, в кантората му в с.гр., за да докажат, че Н.Г.С. е декларирал обстоятелствата по т.1 и 2 от Декларацията;
На неопределена дата за периода от началото на 2007 г. до 29.03.2007 г. в с.Стамболово, общ.Павликени съставили неистински частен документ - Декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно -осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ от лицето Н.Г.С. с ЕГН ********** *** и на 29.03.2007 г. го употребили посредством П.Ц.Г. с ЕГН ********** *** пред П. П., нотариус с район на действие съдебния район на Районен съд гр.Павликени, вписан в регистъра на НК под № 129, в кантората му в с.гр., за да докажат, че Н.Г.С. е декларирал обстоятелствата по чл.264, ал.1 от ДОПК,
Поради което и на основание чл. 309, ал.1, предложение 1-во от НК във вр. с чл. 20, ал.1 и ал.2 от НК във вр. с чл. 26 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК НАЛАГА на Е.Н.Б. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи в затвор при първоначален СТРОГ режим.
На основание чл. 309, ал.1, пр.1-во във вр. с чл. 20, ал.1 и ал.2 от НК във вр. с чл. 26 във вр. с чл.36 и 54 от НК НАЛАГА на Д.Ц.П. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

ПРИЗНАВА подсъдимият Е.Н.Б. - роден на *** ***, живущ ***, бълг.гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че: при условията на продължавано престъпление, с шест деяния извършени в периода от началото на 2007 г. до 29.03.2007 г. в с.Стамболово, общ.Павликени:
съставил неистински официален документ - нотариална заверка № 127/21.03.2007г. от името на П.А. ***, на пълномощно от лицето Я. Г.К. с ЕГН ********** ***, с цел да бъде използван;
съставил неистински официален документ - нотариална заверка № 128/21.03.2007 г. от името на П.А.П. ***, на пълномощно от лицето Н.Г.С. с ЕГН ********** ***, с цел да бъде използван;
съставил неистински официален документ - нотариална заверка № 130/21.03.2007 г. от името на П.А. *** на Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.6 от ЗННД от лицето Я. Г.К. с ЕГН ********** ***, с цел да бъде използван;
съставил неистински официален документ - нотариална заверка № 129/21.03.2007 г. от името на П.А. *** на Декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/от лицето Я. Г.К. с ЕГН ********** ***, с цел да бъде използван;
съставил неистински официален документ - нотариална заверка № 132/21.03.2007 г. от името на П.А.П. *** на Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.6 от ЗННД от лицето Н.Г.С. с ЕГН ********** ***, с цел да бъде използван;
съставил неистински официален документ - нотариална заверка № 131/21.03.2007 г. от името на П.А.П. *** на Декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс /ДОПК от лицето Н.Г.С. с ЕГН ********** ***, с цел да бъде използван,
поради което и на основание чл. 308, ал.1 от НК във вр. с чл. 26 от НК във вр. с чл.36 и 54 от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СБОВОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор при първоначален СТРОГ режим.

ПРИЗНАВА подсъдимият Е.Н.Б. - роден на *** ***, живущ ***, бълг.гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 29.03.2007г. в град Павликени пред П. П. - нотариус с район на действие съдебния район на Районен съд - Павликени, вписан в регистъра на НК под № 129, в кантората му в същия град с цел да набави за себе си имотна облага, посредством П.Ц.Г. с ЕГН **********, възбудил и поддържал заблуждение у Д.Т.Ц. с ЕГН ********** *** Търново - пълномощник на АДСИЦ "Елана Фонд за земеделска земя"гр.София, че Я. Г.К. и Н.Г.С. ***, са упълномощили П.Ц.Г. с ЕГН ********** ***, с правата по т.1-т.4 в Пълномощно нотариално заверено на 21.03.2007г. кмета на с.Михалци, общ.Павликени, и с това причинил имотна вреда в размер на 11 454лв. - големи размери на Я. Г.К. с ЕГН ********** и Н.Г.С. с ЕГН **********, поради което и на основание чл. 210, ал.1, т.5 от НК въ
Д.Ц.П.
за ВИНОВНИ в това, че:
За периода началото на 2007 г. до 29.03.2007г., в гр.Павликени, като съизвършители, при условията на продължавано престъпление
На неопределена дата за периода от началото на 2007 г. до 29.03.2007 г. в с.Стамболово, общ.Павликени съставили неистински частен документ - пълномощно от лицата Я. Г.К. с ЕГН ********** и Н.Г.С. с ЕГН **********,*** и на 29.03.2007 г. го употребили посредством П.Ц.Г. с ЕГН ********** *** пред П. П., нотариус с район на действие съдебния район на Районен съд гр.Павликени, вписан в регистъра на НК под № 129, в кантората му в същия град, за да докажат, че Я. Г.К. и Н.Г.С. са упълномощили П.Ц.Г. с ЕГН ********** с правата, описани от т.1 до т.4 в пълномощното;
На неопределена дата за периода от началото на 2007 г. до 29.03.2007 г. в с.Стамболово, общ.Павликени съставили неистински частен документ - Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.6 от ЗННД от лицето Я. Г.К. с ЕГН ********** *** и на 29.03.2007 г. го употребили посредством П.Ц.Г. с ЕГН ********** *** пред П. П., нотариус с район на действие съдебния район на Районен съд гр.Павликени, вписан в регистъра на НК под № 129, в кантората му в същия град, за да докажат, че Я. Г.К. е декларирала обстоятелствата по т.1 и 2 от декларацията;
На неопределена дата за периода от началото на 2007 г. до 29.03.2007 г. в с.Стамболово, общ.Павликени съставили неистински частен документ - Декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно -осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ от лицето Я. Г.К. с ЕГН ********** *** и на 29.03.2007 г. го употребили посредством П.Ц.Г. с ЕГН ********** *** пред П. П., нотариус с район на действие съдебния район на Районен съд гр.Павликени, вписан в регистъра на НК под № 129, в кантората му в същия град, за да докажат, че Я. Г.К. е декларирала обстоятелствата по чл.264, ал.1 от ДОПК;
На неопределена дата за периода от началото на 2007 г. до 29.03.2007 г. в с.Стамболово, общ.Павликени съставили неистински частен документ - Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.6 от ЗННД от лицето Н.Г.С. с ЕГН ********** *** и на 29.03.2007 г. го употребили посредством П.Ц.Г. с ЕГН ********** *** пред П. П., нотариус с район на действие съдебния район на Районен съд гр.Павликени, вписан в регистъра на НК под № 129, в кантората му в с.гр., за да докажат, че Н.Г.С. е декларирал обстоятелствата по т.1 и 2 от Декларацията;
На неопределена дата за периода от началото на 2007 г. до 29.03.2007 г. в с.Стамболово, общ.Павликени съставили неистински частен документ - Декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно -осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ от лицето Н.Г.С. с ЕГН ********** *** и на 29.03.2007 г. го употребили посредством П.Ц.Г. с ЕГН ********** *** пред П. П., нотариус с район на действие съдебния район на Районен съд гр.Павликени, вписан в регистъра на НК под № 129, в кантората му в с.гр., за да докажат, че Н.Г.С. е декларирал обстоятелствата по чл.264, ал.1 от ДОПК,
Поради което и на основание чл. 309, ал.1, предложение 1-во от НК във вр. с чл. 20, ал.1 и ал.2 от НК във вр. с чл. 26 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК НАЛАГА на Е.Н.Б. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА, което да изтърпи в затвор при първоначален СТРОГ режим.
На основание чл. 309, ал.1, пр.1-во във вр. с чл. 20, ал.1 и ал.2 от НК във вр. с чл. 26 във вр. с чл.36 и 54 от НК НАЛАГА на Д.Ц.П. наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА.
На основание чл.66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така наложеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

ПРИЗНАВА подсъдимият Е.Н.Б. - роден на *** ***, живущ ***, бълг.гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че: при условията на продължавано престъпление, с шест деяния извършени в периода от началото на 2007 г. до 29.03.2007 г. в с.Стамболово, общ.Павликени:
съставил неистински официален документ - нотариална заверка № 127/21.03.2007г. от името на П.А. ***, на пълномощно от лицето Я. Г.К. с ЕГН ********** ***, с цел да бъде използван;
съставил неистински официален документ - нотариална заверка № 128/21.03.2007 г. от името на П.А.П. ***, на пълномощно от лицето Н.Г.С. с ЕГН ********** ***, с цел да бъде използван;
съставил неистински официален документ - нотариална заверка № 130/21.03.2007 г. от името на П.А. *** на Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.6 от ЗННД от лицето Я. Г.К. с ЕГН ********** ***, с цел да бъде използван;
съставил неистински официален документ - нотариална заверка № 129/21.03.2007 г. от името на П.А. *** на Декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/от лицето Я. Г.К. с ЕГН ********** ***, с цел да бъде използван;
съставил неистински официален документ - нотариална заверка № 132/21.03.2007 г. от името на П.А.П. *** на Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл.25, ал.6 от ЗННД от лицето Н.Г.С. с ЕГН ********** ***, с цел да бъде използван;
съставил неистински официален документ - нотариална заверка № 131/21.03.2007 г. от името на П.А.П. *** на Декларация по чл.264, ал.1 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс /ДОПК от лицето Н.Г.С. с ЕГН ********** ***, с цел да бъде използван,
поради което и на основание чл. 308, ал.1 от НК във вр. с чл. 26 от НК във вр. с чл.36 и 54 от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СБОВОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, което да изтърпи в затвор при първоначален СТРОГ режим.

ПРИЗНАВА подсъдимият Е.Н.Б. - роден на *** ***, живущ ***, бълг.гражданин, неженен, осъждан, със средно образование, безработен, ЕГН ********** за ВИНОВЕН в това, че на 29.03.2007г. в град Павликени пред П. П. - нотариус с район на действие съдебния район на Районен съд - Павликени, вписан в регистъра на НК под № 129, в кантората му в същия град с цел да набави за себе си имотна облага, посредством П.Ц.Г. с ЕГН **********, възбудил и поддържал заблуждение у Д.Т.Ц. с ЕГН ********** *** Търново - пълномощник на АДСИЦ "Елана Фонд за земеделска земя"гр.София, че Я. Г.К. и Н.Г.С. ***, са упълномощили П.Ц.Г. с ЕГН ********** ***, с правата по т.1-т.4 в Пълномощно нотариално заверено на 21.03.2007г. кмета на с.Михалци, общ.Павликени, и с това причинил имотна вреда в размер на 11 454лв. - големи размери на Я. Г.К. с ЕГН ********** и Н.Г.С. с ЕГН **********, поради което и на основание чл. 210, ал.1, т.5 от НК въ
Мотиви от 25.02.2010г.
 
13 НОХД No 461/2009, II състав Гл.XI. В транспорта - чл.343, ал.1 б."б", ал.3 б."а" НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАВЛИКЕНИ А.О.С. Председател и докладчик: РАДКА И. ЦАРИГРАДСКА  Присъда от 08.02.2010г., в законна сила от 24.02.2010г.
ПРИЗНАВА А.О.С. - роден на ***г***, живущ ***, български гражданин, неженен, със средно образование, безработен, ЕГН **********, неосъждан - реабилитиран по право ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.09.2009 г. в гр. Павликени, Великотърновска област, управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,25 промили, установено по надлежния ред с техническо средство, поради което и на основание 343 "б", ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
ЛИШАВА на основание чл. 343 "Г" от НК А.О.С. със снета по делото самоличност от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, считано от 19.09.2009г.
Присъдата подлежи на обжалване или протест пред ВТОС в 15 - дневен срок от днес.

А.О.С.
ЗА ВИНОВЕН в това, че на 19.09.2009 г. в гр. Павликени, Великотърновска област, управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,25 промили, установено по надлежния ред с техническо средство, поради което и на основание 343 "б", ал.1 от НК във вр. с чл. 36 и чл. 54 от НК му НАЛАГА наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ПЕТ МЕСЕЦА.
На основание чл. 66 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание за срок от ТРИ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.
ЛИШАВА на основание чл. 343 "Г" от НК А.О.С. със снета по делото самоличност от право да управлява МПС за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА, считано от 19.09.2009г.

Мотиви от 25.02.2010г.
МОТИВИ ПО ПРИСЪДА N6/08.02.2010г.
НОХД N461/09 г. на ПРС
Подсъдимият А.О.С. *** е обвинен в това, че на 19.09.2009 г. в гр. Павликени, Великотърновска област, управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 промила, а именно 1,25 промили, установено по надлежния ред с техническо средство.
Прокурорът квалифицира деянието като престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поддържа това обвинение в съдебно заседание и счита, че то е доказано. Моли на подсъдимия, да бъде наложено наказание "лишаване от свобода" под средния предвиден в закона размер и наказание по чл.343гНК - лишаване от право да управлява МПС.
Защитникът на подсъдимия моли съдът да вземе предвид като смекчаващи вината обстоятелства подканата от служители на реда да бъде преместен автомобила и краткото изминато разстояние.
По делото са събрани гласни и писмени доказателства, не са слушани обяснения от подсъдимия, който не се я явил при разглеждане на делото в съдебната фаза.
Съдът след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за безспорно установено от фактическа страна следното:
На 19.09.2009г. след полунощ подсъдимият се намирал в гр.Павликени, където гостувал на свои приятели по повод празника на града. В дома на един от тях в продължение на часове цялата компания употребила алкохол и решили да посетят питейно заведение на центъра. Отишли с лек автомобил "Део Ланос" с ДК№ВТ 15-88 ВК, собственост на бащата на подсъдимия, в бар "Коко", където също употребили алкохол. По същото време служители на РУ на МВР Павликени посетили заведението и предупредили компанията на С. и персонала, че работното време на обекта е изтекло и трябва да приключват, както и че автомобилът е паркиран в забранената за движение на МПС и паркиране зона и трябва да се премести. Едно от момчетата преместило колата. Около 1.30 групата напуснала заведението и потеглили с автомобила, управляван от подсъдимия. Полицаите, които продължавали да дежурят на центъра на града ги видели и тъй като знаели, че всички са употребили алкохол, решили да проверят водача. Потеглили след лекия автомобил на С. и сигнализирали другия патрулен автомобил да ги пресрещне. На ул."Атанас Дончев" автомобилът бил спрян и при проверката присъствали полицаи от двата патрула. Самоличността на подс.С. е установена от представените от него документи и в с.з. свидетелите потвърждават, че именно той е бил шофьора. Полицаите извършили и проверка за употреба на алкохол с техническо средство "Дрегер 7410", който отчел наличие на алкохол в издишания от водача въздух от 1.25 промила. На подсъдимия е съставен акт за административно нарушение, с който е отнето временно свидетелството му за правоуправление.
Описаното дотук се потвърждава по безспорен начин от показанията на свидетелите, писмените доказателства.
Подсъдимият според справката за съдимост не е осъждан - реабилитиран е по право, няма данни за нарушения по ЗДВП.
При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че подсъдимият А.О.С. е осъществил състава на чл.343б, ал.1 от НК като управлявала МПС, марка "Део Ланос" с ДК N ВТ 15-88 ВК с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2промила, установени по надлежния ред.
От субективна страна деянието е извршено при условията на евентуален умисъл.
Обществената опасност на деянието е висока, поради широката му разпространеност в страната.
Обществената опасност на дееца е ниска, предвид чистото съдибно минало, липсата на нарушения по ЗДвП.
Причината за извършване на деянието следва да се търси в небрежното отношение към правилата за движение по пътищата.
Отегчаващи вината обстоятелства съдът не констатира. Смекчаващи вината обстоятелство - не високото съдържание на алкохол, съдействие на органите на полицията.
С оглед смекчаващите вината обстоятелства и възрастта на подсъдимия, съдът намира, че следва наказанието да бъде определено под средния размер - "лишаване от свобода" за срок от пет месеца. Съдът намира, че за постигане целите на наказанието не се налага ефективното му изтърпяване и предвид чистото съдебно минало на С., на основание чл.66 НК изпълнението следва да бъде отложено за срок от три години, считано от влизане на присъдата в сила.
На основание чл. 343г от НК на подсъдимия следва да бъде наложено наказание лишаване от право да управлява МПС, което предвид тежестта на престъплението, съдът определя за срок от седем месеца, считано от датата на отнемане на свидетелството за правоуправление - 19.09.2009 година.
По изложените съображение съдът постанови присъдата си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ: