Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 11.07.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ПАВЛИКЕНИ
18.04.2017
РАЙОНЕН СЪД – ПАВЛИКЕНИ - "ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ" [ още ... ]

 

Конкурси

 Краен резултат от конкурса за длъжността "Административен секретар" при Районен съд - Павликени


Резултати от втори етап на конкурса за длъжността "Административен секретар" при Районен съд - Павликени


 Резултати от втори етап на конкурса за длъжността "Административен секретар" при Районен съд - Павликени

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие във втори етап на конкурса за длъжността "Административен секретар" при Районен съд - Павликени

  Списък на допуснатите кандидати за участие във втори етап на конкурса за  длъжността „Административен секретар” при Районен съд Павликени
 Списък на недопуснатите кандидати за участие във втори етап на конкурса за  длъжността „Административен секретар” при Районен съд Павликени

 

РАЙОНЕН СЪД - ПАВЛИКЕНИ
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

 

1. Основни задължения: планира, организира и ръководи съдебните служители; отговаря за управлението на административната дейност; създава условия за нормална и ефективна работа на съдебните служители; следи за спазването на трудовата дисциплина и трудовото законодателство; организира работата на съдебните заседатели; изготвя и изпраща заповеди, писма и други  официални документи и други.

2. Изисквания за заемане на длъжността: висше образование с образователна степен „Бакалавър“, 5 години трудов стаж, познания по КТ, ЗСВ, ПАС, Етичен кодекс на СС и др.; езикова култура; кореспонденция; компютърна грамотност; лични делови качества-инициативност, оперативност, организационни способности, комуникативност и способност за работа в екип.

3. Начин на провеждане на конкурса - на три етапа: по документи, проверка на способностите /тест и практически изпит/, събеседване.

4. Необходими документи: заявление по образец, автобиография; декларации /по образец/, документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен, трудов стаж, допълнителна квалификация, свидетелство за съдимост, медицинско свидетелство.

5. Минимален размер на основната заплата – 849лв.

6. Документите се подават в сградата на Районен съд - Павликени, адрес: гр.Павликени, ул. „Атанас Хаджиславчев” № 8,  регистратура, всеки работен ден от 8,30ч. - 17,00ч. в срок едни месец от публикацията във в.”Янтра днес” на 25.07.2016г.

Телефон за контакти 0610/515 45.

 Заповед за обявяване на конкурс
 Длъжностна характеристика
ОБЯВИ И КОНКУРСИ
Обяви за работа
Конкурси
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2017 РАЙОНЕН СЪД ПАВЛИКЕНИ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас