Начало
Начало Начало
   
НОВИНИ
От 11.07.2008 г. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ПАВЛИКЕНИ
17.05.2019
За поредна година се проведе "Ден на отворените врати" в Районен съд - Павликени [ още ... ]

 

ОБЯВИ И КОНКУРСИ


Районен съд - Павликени
обявява конкурс за длъжността
Съдебен архивар


- Резултати от провеждането на трети етап на конкурса за длъжност "Съдебен архивар"


- Резултати от провеждането на втори етап на конкурса за длъжност "Съдебен архивар"


- Решение относно подадени жалби във връзка с недопускане до участие във втори етап на конкурса за длъжност "Съдебен архивар"

- Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие във втори етап на конкурса за длъжност "Съдебен архивар"


- Обява за конкурс за длъжността "Съдебен архивар"
- Заповед за обявяване на конкурс
- Длъжностна характеристика
- Заявление за участие в конкурс - Приложение 1
- Декларация - Приложение 2
- Декларация - Приложение 3
- Образец на автобиография

Документите се подават лично или чрез пълномощник на адрес: Районен съд гр. Павликени, ул. Атанас Хаджиславчев № 8, ет.1- служба „Регистратура“: всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч., в срок до 25.04.2018г.

Образците на документите и длъжностната характеристика ще са на разположение в служба „Регистратура“ и на интернет-страницата на съда. За допълнителна информация тел. 0610/515-45.

 

ОБЯВИ И КОНКУРСИ
Обяви за работа
Конкурси
   
ЗА СЪДА | ДЕЛОВОДСТВO | ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ | СПРАВКИ | ОБЯВИ И КОНКУРСИ | ПРЕСОФИС | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
  © 2008 - 2019 РАЙОНЕН СЪД ПАВЛИКЕНИ  
web design: Информационно обслужване АД, клон Бургас